Evidentiranje jedinstvenog matičnog broja


Važne upute

Poštovani,

Poučeni iskustvom u radu Konzularnog odjela molimo vas da:

Prilikom popunjavanja obrazaca, koristite se pravopisom jednog od tri službena BiH jezika (bosanski/hrvatski/srpski), što znači da prilikom upisivanja osobnih podatakaobavezno koristite slova Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž.

Uzmete u obzir da se mogu tražiti dodatni dokumenti osim onih navedenih na našojweb stranici za određenu konzularnu uslugu što ovisi o Matičnom uredu kojem seVaš zahtjev ili molba dostavljaju.

Zakažete termin telefonom ili putem e mail-a prije dolaska u Ambasadu radikorišćenja konzularnih usluga.

Unaprijed se zahvaljujemo što ćete uvažiti gore navedeno i time omogućitiefikasniji rad Konzularnog odjela Ambasade/Veleposlanstva i izbjeći nepotrebangubitak svoga vremena i novca.

Plaćanje Konzularne Takse

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti isključivo na račun Ambasade BiH u Hagu, uznavođenje svrhe plaćanja (npr. uplata za punomoć, izdavanje pasoša.....):

Embassy of Bosnia and Herzegovina

IBAN: NL98 ABNA 0478 6016 46

Evidentiranje jedinstvenog matičnog broja
Obrazac_M7Obrazac_M3Zahtjev Za Odredjivanje JMB

Državljani BiH su obavezni evidentirati svoj JMB u jedinstvenu bazu podataka (CIPS).

Osobe koje borave u inozemstvu, po bilo kom osnovu, i nisu evidentirale JMB, mogu elektronskimputem evidentirati JMB posredstvom DKP-a BiH. U kategoriju evidentiranja ulaze i građani sa dvojnimdržavljanstvom. Provjera evidencije matičnog broja moguća je putem telefona ili e-maila:

Za evidentiranje JMB je potrebno dostaviti:

1. Popunjen obrazac Prijava za evidenciju JMB i obrazac M7.

2. Original Izvod iz matične knjige rođenih BiH;

3. Original Uvjerenje o državljanstvu BiH;

4. Kopija stranica pasoša/putovnice ili boravišne dozvole sa slikom s ličnim/osobnim podacimaroditelja (kada su u pitanju maloljetne osobe)

Napomena:

Za maloljetno lice mlađe od 14 godina kao podnosilac zahtjeva potpisuju se oba roditelja.

Za maloljetno lice između 14 i 18 godina kao podnosilac zahtjeva potpisuje se to lice i oba roditelja.

U obrascu M7 u rubrici prebivalište upisuju se podaci o prebivalištu u BiH punoljetnih osoba, a za djecuposljednja adresa prebivališta jednog od roditelja u BiH.

Popunjen obrazac i potrebne dokumente je potrebno poslati isključivo poštom na adresu Ambasade.

Evidentiranje JMB putem Ambasade BiH je besplatno i traje do 15 dana.