Prijava rođenja


Važne upute

Poštovani,

Poučeni iskustvom u radu Konzularnog odjela molimo vas da:

Prilikom popunjavanja obrazaca, koristite se pravopisom jednog od tri službena BiH jezika (bosanski/hrvatski/srpski), što znači da prilikom upisivanja osobnih podatakaobavezno koristite slova Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž.

Uzmete u obzir da se mogu tražiti dodatni dokumenti osim onih navedenih na našojweb stranici za određenu konzularnu uslugu što ovisi o Matičnom uredu kojem seVaš zahtjev ili molba dostavljaju.

Zakažete termin telefonom ili putem e mail-a prije dolaska u Ambasadu radikorišćenja konzularnih usluga.

Unaprijed se zahvaljujemo što ćete uvažiti gore navedeno i time omogućitiefikasniji rad Konzularnog odjela Ambasade/Veleposlanstva i izbjeći nepotrebangubitak svoga vremena i novca.

Plaćanje Konzularne Takse

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti isključivo na račun Ambasade BiH u Hagu, uznavođenje svrhe plaćanja (npr. uplata za punomoć, izdavanje pasoša.....):

Embassy of Bosnia and Herzegovina

IBAN: NL98 ABNA 0478 6016 46

Prijava Rođenja
Prijava Rođenja

Za prijavu rođenja djeteta rođenog u inozemstvu u matične knjige Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine putem DKP-a, potrebno je koristiti novi obrazac i priložiti dokumentaciju navedenu u upitniku. 

Za prijavu rođenja djeteta rođenog u inozemstvu u matične knjige Bosne i Hercegovine i Republike Srpske putem DKP-a, potrebno je dostaviti:

1. Geboorteakte (izvod iz evidencije rođenih) koji izdaje opština rođenja ovjeren i potpisanTreba ovjeriti Apostille pečatom, a potom isti prevesti na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) kod ovlaštenog prevodioca.

2.Popunjen obrazac Prijava rođenja djetetaU slučaju slanja Prijave putem pošte, roditelji svoje potpise na navedenom obrascu moraju ovjeriti  kod Notara (ovjera na poleđini obrasca).

3.Popunjen obrazac Zahtjev za određivanje JMBG i M3 obrazacU rubrike o općini i adresi prebivališta roditelji navode adresu prebivališta u BiH jednog od roditelja na osnovu kojeg se dijete upisuje.

4. Kopije dokumenata roditelja (kopiju CIPS lične/osobne karte s obje strane)Ako roditelji ne posjeduju CIPS ličnu kartu, potrebno je priložiti rodni list i uvjerenje o državljanstvu BiH.

5. Dokaz o uplati konzularne takse

Djeca uzrasta od 14 do 18 godina, pored potpisa podnosioca zahtjeva (roditelja ili staratelja) trebaju i lično potpisati zahtjev za naknadni upis u MKR BiH.

Podnosilac zahtjeva biti će putem Ambasade/Veleposlanstva blagovremeno obaviješten o sprovedenom postupku upisa djeteta u matičnu knjigu rođenih u BiH i dodijeljenom JMBG.

Konzularna taksa za prijavu rođenja iznosi: 6 EUR