Prijava zaključenja braka


Važne upute

Poštovani,

Poučeni iskustvom u radu Konzularnog odjela molimo vas da:

Prilikom popunjavanja obrazaca, koristite se pravopisom jednog od tri službena BiH jezika (bosanski/hrvatski/srpski), što znači da prilikom upisivanja osobnih podatakaobavezno koristite slova Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž.

Uzmete u obzir da se mogu tražiti dodatni dokumenti osim onih navedenih na našojweb stranici za određenu konzularnu uslugu što ovisi o Matičnom uredu kojem seVaš zahtjev ili molba dostavljaju.

Zakažete termin telefonom ili putem e mail-a prije dolaska u Ambasadu radikorišćenja konzularnih usluga.

Unaprijed se zahvaljujemo što ćete uvažiti gore navedeno i time omogućitiefikasniji rad Konzularnog odjela Ambasade/Veleposlanstva i izbjeći nepotrebangubitak svoga vremena i novca.

Plaćanje Konzularne Takse

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti isključivo na račun Ambasade BiH u Hagu, uznavođenje svrhe plaćanja (npr. uplata za punomoć, izdavanje pasoša.....):

Embassy of Bosnia and Herzegovina

IBAN: NL98 ABNA 0478 6016 46

Prijava zaključenja braka
Prijava Zaključenja Braka

Prijava zaključenja braka državljana Bosne i Hercegovine u inozemstvu obavezna je. Prijava zaključenja braka bosanskohercegovačkih državljana u Holandiji podnosi se direktno nadležnom organu Bosne i Hercegovine ili putem Ambasade/ Veleposlanstva BiH u Hagu.

Za prijavu zaključenja braka potrebno je :

1. Popunjen obrazac Prijava zaključenja braka
Ako se zahtjev za prijavu zaključenja braka podnosi putem pošte, potpise supružnika na navedenom obrascu je potrebno ovjeriti kod Notara.

2. Original izvoda iz matične knjige vjenčanih (sa podacima supružnika) izdat od opštine potpisom i pečatom, a zatim  ovjeren Apostille pečatom.

3. Prijevod Izvoda iz matične knjige vjenčanih preveden od strane  ovlaštenog prevodioca na jedan od službenih jezika naroda BiH (bosanski, hrvatski, srpski);

4. Kopija CIPS osobne/lične karte (sa obje strane) ili original Rodni list i Uvjerenje o državljanstvu supružnika
(Ako je jedan od supružnika strani državljanin, dostavlja kopiju važećeg pasoša/putovnice)

5. Kopija dokumenta sa slikom zemlje prebivališta

6. Dokaz o uplati konzularne takse

Za prijavu zaključenja braka u inozemstvu u matične knjige Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine putem DKP-a, potrebno je koristiti novi obrazac i priložiti dokumentaciju navedenu u upitniku.

Konzularna taksa za prijavu zaključenja braka iznosi: 6 EUR