Kakvu pomoć Ambasada / Veleposlanstvo može pružiti:

U slučaju gubitka ili krađe dokumenata po predočavanju prijave policiji o gubitku ili krađi putne isprave ili lične/osobne iskaznice, Ambasada/Veleposlanstvo vam može:  izdati putni list za povratak u Bosnu i Hercegovinu, ili ako su ispunjeni zakonom propisani uvjeti, može vam izdati novi pasoš/putovnicu.

U slučaju hapšenja ili zatvaranja možete zahtijevati da se o tome izvijesti Ambasada/Veleposlanstvo  BiH. Konzularni službenik može izvijestiti lokalne organe da se nalazite pod konzularnom zaštitom BiH i zatražiti da se upozna s motivom vašeg hapšenja, te zatražiti odgovarajuću dozvolu da vas posjeti. Isto tako će provjeriti uvjete pod kojima ste uhapšeni i jesu li pri tome poštovani lokalni zakoni. Konzularni službenik može, na vaš zahtjev, pribaviti listu advokata koji vas mogu braniti (vi snosite troškove advokata).

U slučaju bolesti, ukoliko zatražite pomoć, konzularni službenik vam može pomoći u pronalaženju odgovarajuće zdravstvene ustanove (troškovi liječenja na vaš teret).

U slučaju ozbiljne nesreće, konzularni službenik će, putem nadležnog organa izvijestiti vašu obitelj. Ukoliko obitelj zatraži, s njom će razmotriti nastavak hospitalizacije (troškovi na vaš teret).

U slučaju smrti konzularni službenik će izvijestiti obitelj. Ukoliko obitelj to traži, upoznat će je s pravnim formalnostima vezanim za prebacivanje u zemlju ili pokop posmrtnih ostataka (troškovi na teret obitelji ili osiguranja umrlog).

U slučaju različitih problema sa lokalnim organima vlasti konzularni službenik vas može savjetovati i pribaviti vam korisne adrese (advokata, prevodioca itd).

Kakvu pomoć Ambasada / Veleposlanstvo ne može pružiti:

Ne može vas vratiti u zemlju o trošku države.

Ne može platiti kazne, hotelske račune, bolničke troškove niti bilo koje druge vaše troškove.

Ne može intervenirati u sudskom postupku da bi se postiglo vaše oslobađanje, ako ste počinili kazneno djelo na teritoriji te zemlje.

Ambasada ne zamjenjuje putničke agencije, bankarske institucije ili osiguravajuća društva.

Ne može vam pružiti konzularnu zaštitu ako posjedujete i državljanstvo države u kojoj se nalazite.