Ovjera Izjave


Važne upute

Poštovani,

Poučeni iskustvom u radu Konzularnog odjela molimo vas da:

Prilikom popunjavanja obrazaca, koristite se pravopisom jednog od tri službena BiH jezika (bosanski/hrvatski/srpski), što znači da prilikom upisivanja osobnih podatakaobavezno koristite slova Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž.

Uzmete u obzir da se mogu tražiti dodatni dokumenti osim onih navedenih na našojweb stranici za određenu konzularnu uslugu što ovisi o Matičnom uredu kojem seVaš zahtjev ili molba dostavljaju.

Zakažete termin telefonom ili putem e mail-a prije dolaska u Ambasadu radikorišćenja konzularnih usluga.

Unaprijed se zahvaljujemo što ćete uvažiti gore navedeno i time omogućitiefikasniji rad Konzularnog odjela Ambasade/Veleposlanstva i izbjeći nepotrebangubitak svoga vremena i novca.

Plaćanje Konzularne Takse

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti isključivo na račun Ambasade BiH u Hagu, uznavođenje svrhe plaćanja (npr. uplata za punomoć, izdavanje pasoša.....):

Embassy of Bosnia and Herzegovina

IBAN: NL98 ABNA 0478 6016 46

Ovjera izjave

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Hagu izvršiti ovjeru izjave za što je potrebno:

1. Original čitko napisane izjave koja se potpisuje uz predočavanje važećeg BiH pasoša/putovnice ili lične/osobne karte.

2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru izjave državljana Bosne i Hercegovine konzularna taksa iznosi: 26,00 EUR

Ovjera nasljedničke izjave

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Hagu izvršiti ovjeru nasljedničke izjave za što je potrebno:

1. Original čitko napisane nasljedničke izjave koja se potpisuje uz predočavanje važećeg BiH pasoša/putovnice ili lične/osobne karte.
2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru izjave državljana Bosne i Hercegovine konzularna taksa iznosi: 26,00 EUR

Ovjera punomoći

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Hagu izvršiti ovjeru punomoći za što je potrebno:

1. Original čitko napisane punomoći koja se potpisuje uz predočavanje važećeg BiH pasoša/putovnice ili lične/osobne karte.

2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru izjave državljana Bosne i Hercegovine konzularna taksa iznosi: 11,00EUR

Ovjera suglasnosti roditelja

Državljani Bosne i Hercegovine mogu u Ambasadi BiH u Hagu izvršiti ovjeru suglasnosti roditelja za što je potrebno:

1. Original čitko napisane suglasnosti koja se potpisuje uz predočavanje važećeg BiH pasoša/putovnice ili lične/osobne karte.
2. Dokaz o uplati konzularne takse

Za ovjeru izjave državljana Bosne i Hercegovine konzularna taksa iznosi: 26,00 EUR