Pasoši/putovniceVažne upute

Poštovani,

Poučeni iskustvom u radu Konzularnog odjela molimo vas da:

Prilikom popunjavanja obrazaca, koristite se pravopisom jednog od tri službena BiH jezika (bosanski/hrvatski/srpski), što znači da prilikom upisivanja osobnih podatakaobavezno koristite slova Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž.

Uzmete u obzir da se mogu tražiti dodatni dokumenti osim onih navedenih na našojweb stranici za određenu konzularnu uslugu što ovisi o Matičnom uredu kojem seVaš zahtjev ili molba dostavljaju.

Zakažete termin telefonom ili putem e mail-a prije dolaska u Ambasadu radikorišćenja konzularnih usluga.

Unaprijed se zahvaljujemo što ćete uvažiti gore navedeno i time omogućitiefikasniji rad Konzularnog odjela Ambasade/Veleposlanstva i izbjeći nepotrebangubitak svoga vremena i novca.

Plaćanje Konzularne Takse

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti isključivo na račun Ambasade BiH u Hagu, uznavođenje svrhe plaćanja (npr. uplata za punomoć, izdavanje pasoša.....):

Embassy of Bosnia and Herzegovina

IBAN: NL98 ABNA 0478 6016 46

Postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje pasoša/putovnice

Prvi korak u postupku izdavanja pasoša/putovnice je provjera evidencije JMB, to jeste da li je JMBpodnosioca zahtjeva za izdavanje pasoša/putovnice evidentiran u centralnoj bazi civilnog registra.Provjera se vrši preko Ambasade/Veleposlanstva BiH u Hagu.

Provjeru evidencije JMB možete izvršiti telefonskim putem ili e-mailom u konzularnom odjeluAmbasade/Veleposlanstva.

Građani BiH kojima je već ranije izdavan biometrijski pasoš/putovnica ili imaju važeću ličnu/osobnukartu BiH izdatu nakon 2003. godine su već evidentirani u jedinstvenoj bazi podataka u BiH.

Građani BiH koji nemaju važeću ličnu/osobnu kartu i koji nisu evidentirali JMB, moraju najprijeobaviti evidentiranje JMB.

Postupak evidentiranja JMB je besplatan i obavlja se putem Ambasade/Veleposlanstva BiH u Hagu.

Zahtjev za izdavanje pasoša/putovnice podnosi se isključivo lično u Ambasadi jer je potrebno obavitiakviziciju biometrijskih podataka – fotografija, otisak prstiju i elektronski potpis. Akvizicija biometrijskihpodataka se vrši u prisustvu službenika Ambasade.

Zakonski rok za rješenje zahtjeva za izdavanje pasoša je 60 dana od dana njegovog podnošenja.Rok važenja pasoša je 10 godina, za djecu koja nisu navršila 3 godina starosti rok važenja je 3 godine, zadjecu od 3 do 18 godina starosti rok važenja je 5 godina.

Punoljetne Osobe

Prilikom dolaska u Ambasadu/Veleposlanstvo za podnošenje zahtjeva za izdavanje novogpasoša/putovnice potrebno je donijeti slijedeće dokumente:

1. Originalni pasoš/putovnicu Bosne i Hercegovine koji se mijenja ili Rodni list i Uvjerenje održavljanstvu (ako nema pasoša/putovnice ili nije važeći)

2. Dokaz (sa slikom) o dozvoli boravka u Holandijii

3. Dokaz o uplati konzularne takse

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/putovnice punoljetnoj osobi je:

129 EUR (+ 10 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Maloljetne Osobe

Zahtjev za izdavanje pasoša/putovnice za dijete ispod 18 godina starosti podnose roditelji ili zakonskistaratelji uz obavezno prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Za izdavanje pasoša/putovnice maloljetnim osobama neophodno je da oba roditelja imaju važećuličnu/osobnu kartu ili važeći pasoš/putovnicu.

Ako je jedan od roditelja strani državljanin treba imati važeći pasoš/putovnicu.

- Ukoliko jedan od roditelja nije u mogućnosti da dođe u DKP potrebno je priložiti njegovuovjerenu punomoć i kopiju važeće lične/osobne karte ili pasoša/putovnice.

- Ukoliko jedan od roditelja sam izvršava roditeljske obaveze dužan je isto dokazati odgovarajućomispravom izdanom od strane nadležnog organa.

- Ukoliko se dijete nalazi pod starateljstvom potrebno je dostaviti akt nadležnog organa kojim sedijete stavlja pod starateljstvo.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je donijeti sljedeću dokumentaciju:

1. Rodni list djeteta

2. Pasoš/putovnicu djeteta koji se mijenja (ukoliko postoji),

3. Važeće BiH lične/osobne karte ili pasoše/putovnice oba roditelja/staratelja,

4. Boravišna dozvola roditelja (sa slikom)

5. Dokaz o uplati konzularne takes

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/ putovnice za dijete do 3 godine iznosi:

73 EUR (+ 10 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Konzularna taksa za izdavanje pasoša/ putovnice za dijete od 3 godine do 18 godina iznosi:

78 EUR (+ 10 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Izdavanje Duplikata Pasoša

Osoba koja podnosi zahtjev za izdavanje duplikata putne isprave, dužna je priložiti potvrdu policije oprijavi izgubljenog ili ukradenog pasoša i neki identifikacioni dokumenat BiH (lična karta, vozačkadozvola, kopija izgubljenog/ukradenog pasoša) i dokaz o legalnom boravku u Holandijii.

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica starija od 18 godina iznosi:

221 EUR (+ 10,00 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica od 3 od 18 godina iznosi: 121 EUR (+ 10,00 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).

Konzularna taksa za izdavanje duplikata pasoša za lica do 3 godine iznosi: 116 EUR (+ 10,00 EUR za poštarinu ako se pasoš/putovnica šalju poštom).