O Ambasadoru:

Almir Šahović, ambasador Bosne i Hercegovine u Kraljevini Nizozemskoj i Portugalu, i ambasador-stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri Medjunarodnoj organizaciji za zabranu hemijskog oružja je karijerni diplomata.

Akademsko putovanje je započeo na Univerzitetu u Sarajevu, gdje je diplomirao pravo, da bi nakon toga stekao master iz Evropskih studija na College of Europe u Bruges (Belgija).

Tečno govori engleski i francuski, sa pasivnim poznavanjem italijanskog jezika.

Profesionalnu karijeru je započeo 1991 godine u advokatskoj kancelariji u Sarajevu, nakon čega je počeo da radi u Ministarstvu vanjskih poslova.

Obavljao je različite visoke dužnosti u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, uključujući i poziciju pomoćnika ministra za multilateralne odnose i političkog direktora. Obavljao je dužnost ambasadora u više zemalja – Francuska, Alžir, Monako i Andora, kao i ambasadora-stalnog predstavnika Bosne i Hercegovine pri UNESCO, Medjunarodnoj organizaciji za Frankofoniju i Vijecu Evrope. Imao je čast da predsjedava (na ambasadorskom nivou) Komitetom ministara Vijeća Evrope, za vrijeme predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope 2015 godine.

Biografija Ambasadora