Pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga BiHVažne upute

Poštovani,

Poučeni iskustvom u radu Konzularnog odjela molimo vas da:

Prilikom popunjavanja obrazaca, koristite se pravopisom jednog od tri službena BiH jezika (bosanski/hrvatski/srpski), što znači da prilikom upisivanja osobnih podatakaobavezno koristite slova Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž.

Uzmete u obzir da se mogu tražiti dodatni dokumenti osim onih navedenih na našojweb stranici za određenu konzularnu uslugu što ovisi o Matičnom uredu kojem seVaš zahtjev ili molba dostavljaju.

Zakažete termin telefonom ili putem e mail-a prije dolaska u Ambasadu radikorišćenja konzularnih usluga.

Unaprijed se zahvaljujemo što ćete uvažiti gore navedeno i time omogućitiefikasniji rad Konzularnog odjela Ambasade/Veleposlanstva i izbjeći nepotrebangubitak svoga vremena i novca.

Plaćanje Konzularne Takse

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti isključivo na račun Ambasade BiH u Hagu, uznavođenje svrhe plaćanja (npr. uplata za punomoć, izdavanje pasoša.....):

Embassy of Bosnia and Herzegovina

IBAN: NL98 ABNA 0478 6016 46

Pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga BiH
Pribavljanje Izvoda

Ambasada/Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Hagu, na zahtjev stranaka, može pribaviti dokumenta iz matičnih ureda u BiH bez ovjere Apostille pečatom.

Za pribavljanje navedenih dokumenata potrebno je dostaviti:

1. Popunjen Obrazac – Molba za pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga iz BiH

2. Fotokopija identifikacijske isprave BiH ili zemlje u kojoj boravite (pasoš/putovnica ili lična/osobna  karta) ili fotokopija jedne od starih isprava BiH ili bivše SFRJ (lična/osobna karta, rodni list i dr.), ukoliko je posjedujete.

3. Dokaz o uplati konzularne takse

Za pribavljanje izvoda konzularna taksa iznosi: 6 EUR