Prijava smrti


Važne upute

Poštovani,

Poučeni iskustvom u radu Konzularnog odjela molimo vas da:

Prilikom popunjavanja obrazaca, koristite se pravopisom jednog od tri službena BiH jezika (bosanski/hrvatski/srpski), što znači da prilikom upisivanja osobnih podatakaobavezno koristite slova Č, Ć, DŽ, Đ, Š, Ž.

Uzmete u obzir da se mogu tražiti dodatni dokumenti osim onih navedenih na našojweb stranici za određenu konzularnu uslugu što ovisi o Matičnom uredu kojem seVaš zahtjev ili molba dostavljaju.

Zakažete termin telefonom ili putem e mail-a prije dolaska u Ambasadu radikorišćenja konzularnih usluga.

Unaprijed se zahvaljujemo što ćete uvažiti gore navedeno i time omogućitiefikasniji rad Konzularnog odjela Ambasade/Veleposlanstva i izbjeći nepotrebangubitak svoga vremena i novca.

Plaćanje Konzularne Takse

Plaćanje konzularne takse se može izvršiti isključivo na račun Ambasade BiH u Hagu, uznavođenje svrhe plaćanja (npr. uplata za punomoć, izdavanje pasoša.....):

Embassy of Bosnia and Herzegovina

IBAN: NL98 ABNA 0478 6016 46

Prijava smrti
Prijava Smrti

Za  prijavu smrti državljanina Bosne i Hercegovine koja je nastupila u Holandiji potrebno je Ambasadi/Veleposlanstvu BiH u Hagu  dostaviti:

1. Štampanim slovima popunjen i potpisan obrazac za Prijavu smrti.
(Ako se dokumenti šalju poštom, potpis  osobe koja popunjava obrazac Prijava smrti potrebno je ovjeriti kod notara)

2. Originalni Izvod iz knjige umrlih
(Izvod iz knjige umrlih iz opštine mora biti ovjeren, potpisan i ovjeren Apostille pečatom)

3. Prijevod Izvoda iz knjige umrlih na jedan od službenih jezika BiH (bosanski/hrvatski/srpski) ovjeren od strane ovlaštenog prevodioca;

4. Kopija važeće lične/osobne karte preminule osobe kopirana s obje strane
(Ako preminula osoba nema važeću ličnu/osobnu kartu potrebno je dostaviti trajni rodni list i uvjerenje o državljanstvu)

5. Dokaz o uplati konzularne takse u Holandiji

Konzularna taksa iznosi: 6 EUR